שאלות ותשובות

כיצד ניתן לקבל מידע נוסף לגבי צמח המרמן?
היכן ממוקם מטה החברה של צמח המרמן?

נשר ת.ד. 225, נשר 3688847
טלפון: 04-9049999 פקס: 04-8214724

תל אביב רח' יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה, תל אביב 6789141
טלפון: 03-6554400 פקס: 03-6554411

היכן ניתן לרכוש ולמכור מניות של צמח המרמן?

יש ליצור קשר עם ברוקר מורשה, מניית צמח המרמן נסחרת בבורסה לניירות ערך.

מהו סימול המניה של צמח המרמן, ותחת אילו בורסות היא נסחרת?

ZMH ,TASE exchange

מהי כמות המניות (ערך נקוב) של צמח המרמן?

ניתן למצוא את המידע בקישור הבא:
הבורסה לניירות ערך