דוחות כספיים

2017

 

רבעוןצפייה
 רבעון ראשון
רבעון שני
 רבעון שלישי 
רבעון רביעי 
2016

 

רבעוןצפייה
 רבעון ראשון
רבעון שני
 רבעון שלישי
רבעון רביעי
2015

 

רבעוןצפייה
 רבעון ראשון
רבעון שני
 רבעון שלישי
רבעון רביעי