תוספת להסכם לווי לפרויקט בית שמש, הגדלת מסגרת אשראי ל- 636 אלף ש"ח

קרא עוד