מעבר לתוכן מרכזי
הנהלת החברה

הנהלת החברה

רן בן אברהם

יו"ר דירקטוריון

חיים פייגלין

מנכ"ל החברה ודירקטור

מרדכי לוזון

משנה למנכ"ל תפעול

דוד אמור

סמנכ"ל כספים ומזכיר החברה

לימור וולפסון יבין

סמנכ"לית פיתוח עסקי

עופר ברקת

סמנכ"ל תכנון

ארקדי פרומקין

סמנכ"ל ביצוע

גילי פייגלין

סמנכ"לית התחדשות עירונית

רונית כהן

סמנכ"לית שיווק ומכירות

מעייו טמיר

מנהלת נכסים מניבים

מתיה גרינהולץ - דירקטורית

שימשה בעבר כדירקטורית חיצונית בסאמיט בתדירגן ודירקטורית בבירמן.
בעלת תואר ראשון במדעי המדינה וההתנהגות מאוניברסיטת חיפה, ותואר שני בתעשיה וניהול מהטכניון. מתיה בוגרת קורס גישור, קורס ניהול עסקי בנדל"ן וכן בוגרת קורס הכשרת דירקטורים.

תמר כפיר - דירקטורית חיצונית

בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית. בעלת תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, ותואר שני בכלכלת עסקים מאוניברסיטת בר אילן.

שרית אהרון - דירקטורית חיצונית

בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובוגרת תואר ראשון במנהל עסקים התמחות בחשבונאות מטעם המסלול האקדמי המכללה למנהל. בעלת רישיון בראיית חשבון.