שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

נשר ת.ד. 225, נשר 3688847
טלפון: 04-9049999 פקס: 04-8214724

תל אביב רח' יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה, תל אביב 6789141
טלפון: 03-6554400 פקס: 03-6554411

יש ליצור קשר עם ברוקר מורשה, מניית צמח המרמן נסחרת בבורסה לניירות ערך.