בת (50%) תמכור 57.77% מזכויותיה במתחם כורזין לכלל ביטוח וכלל גמל בכ-101 מיליון ש״ח

קרא עוד