דיבידנד בסך 27.62512 אגורות למניה, קובע 5.12.19 – תיקון יום האקס ל 5.12.19 ויום התשלום ל 12.12.19

קרא עוד