דיווח מיידי בדבר מכירת חלק מהזכויות בקניון "שער העיר" בבית שמש והתקשרות בהסכם שכירות

לקריאה נוספת