דירוג מידרוג Baa1.il באופק יציב להרחבת אג"ח ו בעד 80 מיליון שח ע.נ חלף 70 מיליון שח ע.נ

דירוג מידרוג Baa1.il באופק יציב להרחבת אג"ח ו בעד 80 מיליון שח ע.נ חלף 70 מיליון שח ע.נ