דירקטוריון אישר הנפקה פרטית לחמישה משקיעים מסווגים בדרך של הרחבת סד' אגח ה'

לקריאה נוספת