מידרוג קובעת דרוג Baa1.il באופק יציב להרחבת אג"ח ו' בסך של עד 70 מיליון שח ע.נ, דרוג זה חל גם על אג"ח ה' שבמחזור

מידרוג קובעת דרוג Baa1.il באופק יציב להרחבת אג"ח ו' בסך של עד 70 מיליון שח ע.נ, דרוג זה חל גם על אג"ח ה' שבמחזור