החברה ושותף במו"מ לרכישת החזקות בחברה המחזיקה בזכויות חכירה במתחם כורזין בגבעתיים

קרא עוד