התקבל אישור העירייה (תנאי מתלה), לבניית הסכם בעלי מניות והסכם הפעלה בקשר עם הולמס פלייס כ"ס

קרא עוד