התקבל אישור העירייה (תנאי מתלה), לבניית הסכם בעלי מניות והסכם הפעלה בקשר עם הולמס פלייס כ"ס

התקבל אישור העירייה (תנאי מתלה), לבניית הסכם בעלי מניות והסכם הפעלה בקשר עם הולמס פלייס כ"ס