התקשרות בהסכם ליווי בנקאי בקשר עם בניית שלב ב' בפרויקט "המשולש הגדול" בקריית קריניצי ברמת גן

לקריאה נוספת