צמח ו-ICR בהסכם שיתוף ועסקה משותפת להקמת פרויקט ברמת השרון ומימון רכישת זכויות מרמ"י

צמח ו-ICR בהסכם שיתוף ועסקה משותפת להקמת פרויקט ברמת השרון ומימון רכישת זכויות מרמ"י