כלכליסט: "אנשים מאוכזבים ממחיר למשתכן וחוזרים לקנות דירות בשוק החופשי"

כלכליסט: "אנשים מאוכזבים ממחיר למשתכן וחוזרים לקנות דירות בשוק החופשי"