כלכליסט: לראשונה: הסתיים מכרז השכרה ארוכת טווח בפריפריה הרחוקה – 176 דירות ייבנו בכרמיאל

כלכליסט: לראשונה: הסתיים מכרז השכרה ארוכת טווח בפריפריה הרחוקה – 176 דירות ייבנו בכרמיאל