ספונסר: לווינשטיין הנדסה, אלעד מגורים וצמח המרמן זכו יחד במכרז מחיר למשתכן ביפו

ספונסר: לווינשטיין הנדסה, אלעד מגורים וצמח המרמן זכו יחד במכרז מחיר למשתכן ביפו