מעבר לתוכן מרכזי
IR Contact

IR Contact

Adi Pari Harpaz

CFO,  Zemach Hammerman Ltd

Tel: +972 (3) 6554401

Email: adip@zhg.co.il